دریافت: پاورپوینت خدا

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد پاورپوینت خدا می باشد.
کلمات کلیدی:پاورپوینت خدا,دانلود پاورپوینت خدا,پاورپوینت,خدا,دانلود پاورپوینت,پاورپوینت

•مردی صبح زود از خواب بیدار شد تا نمازش را در خانه خدا (مسجد) بخواند . لباس پوشید و راهی خانه خدا شد . در راه به مسجد ، مرد زمین خورد و لباس هایش کثیف شد . او بلند شد ، خودش را پاک کرد و به خانه برگشت . مرد لباسهایش را عوض کرد و دوباره راهی خانه خدا شد . در راه به مسجد و در همان نقطه مجدداً زمین خورد ! او دوباره بلند شد ، خودش را پاک کرد و به خانه برگشت . یک بار دیگر لباسهایش را عوض کرد و راهی خانه خدا شد . در راه به مسجد ، با مردی که چراغ در دست داشت برخورد کرد و نامش را پرسید . مرد پاسخ داد : من دیدم شما در راه به مسجد دو بار به زمین افتادید . از این رو چراغ آوردم تا بتوانم راهتان را روشن کنم . مرد اول از او بطور فراوان تشکر کرد و هر دو راهشان را به طرف مسجد ادامه دادند .

مین که به مسجد رسیدند ، مرد اول از مرد چراغ بدست در خواست کرد تا به مسجد وارد شود و با او نماز بخواند . مرد دوم از رفتن به داخل مسجد خودداری کرد. مرد اول درخواستش را دوبار دیگر تکرار کرد و مجدداً همان جواب راشنید . مرد اول سوال کرد که چرا او نمی خواهد وارد مسجد شود و نماز بخواند . مرد دوم پاسخ داد : من شیطان هستم . مرد اول با شنیدن این جواب جا خورد . شیطان در ادامه توضیح می دهد : من شما را در راه به مسجد دیدم و این من بودم که باعث زمین خوردن شما شدم . وقتی شما به خانه رفتید ، خودتان را تمیز کردید و به راهمان به مسجد برگشتید ، خدا همه گناهان شما را بخشید . من برای بار دوم باعث زمین خوردن شما شدم و حتی آن هم شما را تشویق به ماندن در خانه نکرد ، بلکه بیشترمشتاق رفتن شدید . به خاطر آن ، خدا همه گناهان افراد خانوادهات را بخشید . من ترسیدم که اگر یک بار دیگر باعث زمین خوردن شما بشوم ، آنگاه خدا گناهان افراد دهکده تان را خواهد بخشید . بنابراین ، من سالم رسیدن شما را به خانه خدا (مسجد) مطمئن ساختم »

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

قیام مختار:مختار,قیام مختار

پاورپوینت آشنایی با وب کاوی:آشنایی با وب کاوی ,پاورپوینت آشنایی با وب کاوی (Web Mining) ,پاورپوینت وب کاوی,Web Mining,وب کاوی و بازیابی اطلاعات,وب کاوي و داده کاوي,وب کاوی,پاورپوینت نحوه وب کاوی,داده ها در وب,وب,کامپیوتر

بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم از طریق کاربرد مدل اولسون:بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم از طریق کاربرد مدل اولسون,اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم از طریق کاربرد مدل اولسون,بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد , ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی

پاورپوینت نکات مهم در طراحی کتابخانه:طراحی کتابخانه,پاورپوینت نکات مهم در طراحی کتابخانه,دانلود پاورپوینت نکات مهم در طراحی کتابخانه,نکات مهم در طراحی کتابخانه,معماری کتابخانه,پاورپوینت معماری کتابخانه,دانلود پاورپوینت معماری کتابخانه,استاندارد کتابخانه ها,معماری,پاورپوینت معماری,دانلود پاورپوینت معماری,انواع کتابخانه ها,

اقتصاد نفت:دانلود مقاله اقتصاد نفت,خرید مقاله اقتصاد نفت,دانلود و خرید مقاله اقتصاد نفت,خرید و دانلود مقاله اقتصاد نفت,دانلود رایگان مقاله اقتصاد نفت,دانلود رایگان تحقیق اقتصاد نفت,دانلود رایگان پروژه اقتصاد نفت,اقتصاد نفت چیست؟,اهورا فایل,فروشگاه فایل اهورا,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دا

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی ,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ,فرسودگی شغلی ,مبانی نظری,پیشینه تحقیق, فرسودگی شغلی

حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی:تحقیق حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی,مفهوم حقوق مالکیت فکری,مفهوم مالکیت فکری از دیدگاه حقوق عرفی,مفهوم حقوق مالکیت فکری از دیدگاه فقه,سابقه تاریخی حقوق مالکیت فکری,حقوق مالكیت فكری در ایران,ضرورت تدوین و طراحی نظام مالكیت فكری,حق تالیف از دیدگاه فقه,حق گواهی نامه اختراع از دیدگاه فقه,اسم تجاری از د

پاورپوینت عیوب جوش و محدوده پذیرش بر اساس استانداردISO 5817:دانلود پاورپوینت عیوب جوش و محدوده پذیرش بر اساس استانداردISO 5817,پاورپوینت عیوب جوش,جوش,پاورپوینت بررسی عیوب جوش,پاورپوینت عیوب جوش و محدوده پذیرش ,پاورپوینت جوش,بررسی انواع عیوب جوش,پاورپوینت آشنایی با ضعف های جوش,ضعف جوش,عیوب جوش

پاورپوینت تزیینات معماری مازندران:دانلودپاورپوینت تزیینات معماری مازندران,تزئینات وابسته به معماری در مازندران,تزیینات معماری مازندران,پاورپوینت معماری بومی مازندران,تزئینات وابسته به معماری در بقاع متبرکه مازندران,بقاع متبرکه مازندران,پاورپوینت تزئینات وابسته به معماری

پاورپوینت نسوزها:دانلود پاورپوینت نسوزها,مصالح نسوز,پاورپوینت نسوزها,انواع مواد نسوز,پاورپوینت آجر های نسوز,آجر نسوز,مواد و مصالح نسوز,پاورپوینت مواد و مصالح نسوز,پاورپوینت آجر نسوز,نسوزها,بررسی نسوزها,پاورپوینت بررسی مصالح نسوز,مواد نسوز,انواع آجر نسوز